Månedarkiv for august, 2015

DANMARK TIL FREDAG 28 August

ONSDAG 26 August blir det informasjonsmøte på vårt klubbrom ved Langenes skole kl 2000. Det blir vanlig onsdagstur fra kl 1800 fra Essoen

Jeg kommer til å dele gjengen opp i grupper som passer sammen med type moped/mc og hva den enkelte ønsker, og hva jeg mener er det beste. Hver gruppe får en gruppeleder som har kart til hver etappe. Dersom det oppstår problemer under veis er det kun gruppen som stanser og evt. tilkallet følgebil. Vi distribuerer nødvendige telefonnummer på møte.

Vi må møte ved terminalbygget på colorline senest kl 0645 for utdeling av boardingkort. Det blir frokost på ferja. Videre informasjon kommer på onsdag og underveis.

Ber alle videreformidle til de som ikke har Facebook, ber Kåre D eller Lennart legge inn denne informasjonen på internettsidene til Helst Jonas.

Spørsmål: Kenneth tlf. 97190980

Vi satser på fint vær

DANMARK MED HELST JONAS 28-30 AUGUST

Vi tar et informasjonsmøte i klubblokalene på Langenes
ONSDAG den 26 august kl 2000
Informasjon om turen, følgebil, bagasje, oppmøte etc.