Månedarkiv for januar, 2011

Onsdagskjøring 26. Januar 2011.


Det var en fin Onsdag kveld med noen få kuldegrader som slett ikke burde
skremme en ihuga Tempokjører.
Etter noen halsbrekkende stunt på isen ved Volleberg som selv Evel Knievel
kunne vært stolt av kom Greipstad gjengen helskinnet fram til Tangvall. I
kveld var det bare den harde kjernen på 12 – 13 stk. som møtte opp på årets
første kjøring.
Turen i kveld gikk først til Høllen Brygge. Etter en kald stopp der gikk
turen på islagte veier for deretter å ende opp på Tangvall. Her ble det et
kafebesøk med god kaffe og Eplekake med is!!!! En stor takk til alle som møtte opp ikveld.