Juletur/ Årsmøte i Helst Jonas 30.Desember 2008

img_0123.JPG 

Juleturen 30.desember 2008, startet som vanlig fra Esso på Tangvall klokken 1800. 2 -3 runder rundt juletreet på torget ble kjørt av 31 moped- motorsyklister før ferden gikk videre til; Grøvan – Eikeheia – Nygårdsheia – Sørheia – Hølleheia, Høllen til Høllen vest og selskapslokalet vi fikk låne av Knut Kristensen. Per Stallemo, Bjørn Frustøl og Vidar Hansen hadde kjørt ned i forkant og satt ertesuppen til varming, så når vi ankom ble det servert ei god ertesuppe. Etter hvert kom også grøt og marsipankake som Leif hadde laget til på bordet.

Bjørn og Geir viste lysbilder / film på Pc – projektor fra tidligere turer.

 

Når tiden for Årsmøtet nærmet (ca 2100) seg var det kommet 39 medlemmer, og vi kunne trygt begynne.

 

Geir refererte litt fra tidligere årsmøter og styrets sammensetninger. Det ble enighet om å spørre Tore Gjedrem om han kunne tenke seg styreplass igjen. Videre valgte årsmøtet Lennart Lindquist (Ny) Bjørn Frustøl, Vidar Ramsland, Erik Reisvaag og Geir Harbak (gjenvalg) til å holde i styret for en ny periode.

 

Styret ble bedt om å undersøke hvor det blir moped / mc treff i 2009. Forslagene var som følger: Jonastreffet, Dalentreffet og et veterantreff i Rogaland til sommeren. Styret kommer tilbake med informasjon når vi vet noe mer.

 

Det offisielle programmet ble som vanlig rundet av med Erik Reisvaag.

Som Juridisk konsulent, informerte han om klubbens ønske om å følge reglene i forbindelse med ungdomsarbeide.

Selv hadde han vært på lensmannskontoret for å søke om vandelsattest i sitt arbeide med ungdom mellom 16 – 70 år i mopedklubben ”Helst Jonas” De fortalte han at han nok var den første i Søgne som hadde søkt om dette, men at aldersgruppen var av en slik karakter at det nok ikke var helt nødvendig, men foglane veit?

 

Ellers delte han som vanlig ut tabbepremiene som følger:

I år som i fjor fikk Martin Johan et sett lappesaker. (punktert i Hellersdalen?) Hans Frøysland ble belønnet med et vater til å sette på styret til 3 hjulingen sin. (Han hadde nemlig prestert å kante med den) Helge Vollen fikk en leddet fastnøkkel som passet til Safir toppen. (han skiftet 3 topper på vei til årets Jonastreff) Lennart Lindquist fikk oljekanne (skar motoren på vei til samme treff) og Geir Harbak fikk kjetting med karabinkrok. (glemsk, og må kople kroken mellom seg og kalenderen så han ikke glemmer onsdags kjøringene) Videre fikk Ole Andreasm/ frue, Tore Gjedrem og Knut Kristensen kalendere med påtegnet kjøredatoer. (mye fravær)

 

Kjøringer for 2009.

Det ble det bestemt at; 28. januar og 25.februar blir kjøringene i Greipstad. Henholdsvis Kompe og Isbanekjøring.(tempen bestemmer hva som blir når!)

25.mars kjører vi til Lasta, 29.april til Mandal og besøker Nils, 27.mai til Bringsverd og 24.juni håper vi på tur til Tore og Nina’s Farm igjen.  

På forslag fra årsmøtet ble det bestemt at kjøringen den 16.mai blir å starte fra Esso klokken 1800. Dette for at det ikke blir alt for sent før vi ankommer ”Snadderkiosken” til en litt greiere tid enn det vi har gjort tidligere.

Også denne gang ønsker vi våre venner fra Birkeland og Vennesla velkommen til ”Burning” på Silokaia etter endt pølsespising på ”Snadderkiosken”.

Kvelden ble avsluttet i 23 tiden.       Takk for i år!

 Hilsen Formann Geir Harbak

zp8497586rq

0 kommentarer til “Juletur/ Årsmøte i Helst Jonas 30.Desember 2008”


Kommentarer er stengt