Månedarkiv for mars, 2008

Årsmøte- Julemøte 2007

tempo-standard.jpgDenne siste mopedturen i klubbens regi i 2007, ble lagt til «La kua fubar» (fransk sleng) på Repstad Gård hos Svein og Ellen Tone.23 medlemmer møtte opp til kjøretur fra Essoèn klokken 18.00. Derfra gikk turen om torget og Julegrana(max 5 runder) og videre til Nygårdsheia, Stokkelandsskogen, Åros, Daleheia, Hølleheia, Høllen og til Knuts garasje der vi hadde en liten stopp. Videre gikk turen om Lunde til Repstad. Det ble en koselig samling med god mat og drikke. Menyen var ertesuppe og riskrem. Knall!!!Praten blandt de 30 fremmøtte gikk så lett at det var vanskelig å få gjennomført selve årsmøtet, men….. mi fekk det te!!Erik og Geir var på valg, men de ble med akklamasjon valgt for nye 1 (ett) år.I turkomiteen ble Knut valgt, med forbehold om at Erik kunne være med som medhjelper.Medlemmene ønsket å endre litt på turopplegget. De ønsket å undersøke om det går an å ha Tempotreffet annet hvert år? Videre ønsket de å ha ett år med Tempotreffet og det andre til eks Dalen i Telemark. Geir undersøker. Hva skjer på Lyngdalstreffet? Kan vi arrangere treff sammen med «Harliklubben» og «Dø Mopedos» for Tempointeresserte i Syd-Norge et år?Noen har et ønske om Danmarkstur med Tempoene sine, og dette ble bifalt av de fleste. Kan vi finne tidspunkter og interessante mål i Danmark? Vidar og Knut undersøker.For Tempoåret 2008 ble det bestemt at vi skal arbeide for en klubbtur, fortrinnsvis til Danmark, men også muligheten til å få en «stand» på Trebåtfestivalen i Risør. Denne siste festivalen har Erik hånd om, og om det skulle være interessant følger han opp dette.Ellers blir det som vanlig turer til Greipstad i vintermånedene. Enten Komper eller Israce. Det avhenger om og når det er is på Røyrvannet. Den som har helsa får se!!!Årsmøtet ble avsluttet i de grå timer.Knallbart, sekretær

Onsdagskjøring 26. Mars

helst-jonas-2632008-020.JPGEt par kuldegrader, skyfritt og snødekte veier, fristet tydeligvis 20 stk av «den harde kjerne» da Helst Jonas arrangerte Onsdagskjøring i Mars. Turen gikk fra Tangvall til Lonelier, Kleivset, Lia, Årstøl, Repstad. Kjøringen gikk greit på det glatte føret, det var bare Lennart som hadde en skikkelig «tryning». Turen endte i Hølleveien, i garasjen til Ole Eftestad. Her kunne vi beundre Temposamlingen hans. Det ble selvfølgelig servert pølser i brød og lompe, brus og kaffe og mange gode historier. Takk til Ole for lån av lokaler og god servering. Husk kjøring 30. April.