Månedarkiv for april, 2007

Årsberetning 2006

Årets siste tur gikk fra Esso`en siste Onsdag i Desember, den 27/12-06 kl 1800.

Turen gikk den vanlige veien om Høllen og til Lunde. Nytt av året var julegløgg ved vanntårnet på Leireheia, der sønn til et av medlemmene serverte. Siste etappe gikk til Trialklubben på Høllen Vest der det ble servert pizza og julebrus. Styret hadde satt opp fremviser, der både bilder og film fra de siste kjøringene ble vist. I tillegg spilte og sang vår alles Per Håheim for oss, både Temposanger og Julesanger. Knall. (Per er forøvrig det medlemmet som har lengst vei til onsdagskjøringene. Ca 90 km en vei, og Per har møtt på 6 kjøringer.

Videre hadde vår juridiske konsulent utdeling av 12-13 vandrepremier/ærespriser. Disse prisene besto i fra: Måltid på Art kafe til kjedelås og vedlikeholdskjema. Personlig synes undertegnede at prisen fra «Overgeneralformann», som inneholdt «snabelstoff og vimpel» måtte være den gjeveste prisen, og den gikk til nettopp vår juridiske konsulent: Erik Reisvaag.

Vår eminente «Overgeneralformann» Tore Gjedrem, takker for seg etter minst 8 år som leder. Han ønsker nå å bare holde seg i bakgrunnen ved de månedentlige turene. (Den som lever får se!! Min kommentar). Ellers fortalte han om de første kjøreturene i 1998-1999 der de var 4-5 entusiaster som kjørte rundt i Søgne og omegnen.

2000 kom det 6 nye mopedister

2001. 20 nye medlemmer

2002. 2 nye.

2003. 38 nye.

2004. 27 nye.

2005. 33 nye.

2006. 29 nye medlemmer i år. Fremmøteboka viser 161 navn som har vært med på kjøring en gang eller mer på disse årene. Tore Gjedrem har altså opplevd en medlemsøkning på 155 nye medlemmer og interessenter for Jonas Øglænd sine kjøretøy.

Opptellingen viser at 111 medlemmer har vært med på Tempotur minst en gang i år. 56 medlemmer har vært med på tur minst 3 ganger. 17 medlemmer har vært med på tur 8 ganger eller mer. Disse siste har kjørt minst 305 km/ og max 485 km i Søgne og Songdalen området. Når vi i tillegg vet at turen til Sandnes er 230 km en vei, så er det noen av medlemmene som burde fått Tempo Km Merket snart.

Ellers blir det nye styret konstituert på vårparten. Det består av : Bjørn Frustøl, Vidar Ramsland (2 år) Erik Reisvaag og Geir Harbak (1 år). Turkomiteens leder er Knut Kristensen.

Godt nyttår ønskes fra Selvutnevnt sekretær

Geir (von Knallbart)